مفتی اشرف عباس قاسمیاستاذ دارالعلوم دیوبندام المؤمنین صدیقۂ کائنات ،حضرت عائشہ بنت ابی ابوبکر الصدیق ،رضی اللہ عنہماوأرضاہما ،ان پاکباز او رستودہ صفات خواتین میں

Read More

 شفیق الرحمن بلند شہری                  استاذ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند                 میرے مشفق و مربی اورانتہائ محسن استاذ گرامی قدر حضرت مولاناقاری سید محمد

Read More